Gården

Vackert belägen bland skogar, kullar och sjöar mitt i Skåne ligger Källunda gård. Här bedriver vi ekologiskt kretloppsjordbruk. Sedan 1995 är gården och alla våra produkter KRAV-certifierade.

Här finns grisar, kor och bin. Våra dikor är en korsning mellan Simmental, Limousin och Rödkulla. För mjölk till husbehov har vi allmogerasen Loshultako som vi är med och bevarar i levande genbank. Alla korna betar ute på somrarna, men även på vintern är de ute med tillgång till ligghall inomhus. De äter bara gräs och annat grovfoder, aldrig något kraftfoder. Kalvarna föder vi upp själva eller säljer vidare till andra ekologiska uppfödare. Grisarna kan du läsa mer om här.

IMG_4799 garden2 garden4

På åkrarna odlar vi växter som blir mat till människor och foder till våra djur. Med en variationsrik växtföljd och naturgödsling håller vi jorden frisk och bördig. Bland annat odlar vi potatis, raps, vete, korn, havre, råg, foderlupiner och åkerbönor. Våra spannmål är så kallade kulturspannmål som spelt, ölandsvete och nakenkorn. Vi tror att naturligt anpassade grödor och djur och en rik biologisk mångfald är en viktig del av ett framtida hållbart lantbruk och en försäkring inför framtida förändringar i klimat och miljö. På Källunda är helhet, hållbarhet och ett fungerande kretslopp viktigare än effektivitet och hög avkastning.

Vi arrangerar gärna studiebesök, kurser och gårdsvisningar. Välkommen att höra av dig för ett förslag. Vill du veta mer om vardagslivet på gården kan du  följa oss på Instagram.